Algemene Rekenkamer kritisch op reisadviezen van het ministerie

/

De algemene rekenkamer blijkt al in mei 2020 dezelfde punten van kritiek te hebben geformuleerd als de reisbranche in 2021. Onderstaand enkele citaten uit het rapport:

“Inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld de veiligheidssituatie, gezondheidsrisico’s en natuurgeweld ontbreekt. Het ministerie geeft aan wel inhoudelijke informatie te ontvangen. Bijvoorbeeld van de ambassade of van de lokale overheid, onderzoeken naar de veiligheidssituatie en informatie van Nederlandse reisorganisaties die in het betreffende land werkzaam zijn.

Als ambassades informatie mondeling ontvangen (bijvoorbeeld bij VN-briefings), sturen zij deze informatie per mail naar het ministerie. Wij vinden dit soort informatie vrijwel niet terug in de dossiers.

Door het ontbreken van inhoudelijke informatie in de dossiers kunnen wij niet volgen hoe de minister de keuze van de risico classificatie maakt en motiveert.”(…) “Wij kunnen de totstandkoming van de reisadviezen daarom niet volgen.”

We concluderen dat het reisadvies een beleidsinstrument is met een relatief groot bereik.De minister kan de reisadviezen voor burgers beter bruikbaar maken door:

  • de risicoclassificatie (kleur van het reisadvies) leidend te laten zijn;
  • de consistentie tussen de reisadviezen te bewaken;
  • de tijdigheid te verbeteren.

Een betere dossiervorming kan daarbij helpen.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Buitenlandse Zaken