Tweede Kamer roept BuZa op reisadviezen aan te passen

/

Op 7 oktober 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met 132 stemmen vóór aanpassing van de reisadviezen. De tekst van de motie is onderstaand weergegeven. De motie is hier te bekijken.

MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.
Voorgesteld 7 oktober 2021

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat voor Nederlanders vrijwel de hele wereld buiten de Europese Unie momenteel een oranje reisadvies heeft, deels gebaseerd op reisbeperkingen in verband met de coronasituatie;

overwegende dat deze reisbeperkingen vaak niet voor gevaccineerden
gelden en een oranje advies hiermee niet altijd te rechtvaardigen is;

constaterende dat landen als Duitsland en Italië wel soepelere reisadviezen hebben voor landen buiten Europa;
overwegende dat deze negatieve reisadviezen onder andere een belemmering zijn voor ondernemers, voor uitwisselingsstudenten en voor mensen met familie buiten Europa;

verzoekt de regering, de reisadviezen met spoed te herijken, rekening houdend met de huidige coronasituatie;
verzoekt de regering, tijdens de EU-Gezondheidsraad de reisadviezen opnieuw ter sprake te brengen en erop in te zetten dat die voor landen buiten de EU zoveel mogelijk gelijk worden getrokken, en gaat over tot de orde van de dag.


Paternotte
Aukje de Vries
Kuiken”